print logo

Forsiden

Nordic Journal of Music Editing

Nordisk musikkarvnettverk, hvor Norsk musikkarv er norsk deltaker, har i 2014 tatt initiativ til å opprette et uavhengig elektronisk tidsskrift for musikkedisjon.Tidsskriftet skal hete Nordic Journal of Music Editing og vil to ganger årlig publisere artikler knyttet til edisjonsfeltet samt ferdig editerte noter med vitenskapelige kommentarer.

Redaktør for tidsskriftet er Ståle Wikshåland, Universitetet i Oslo. Tidsskriftet har et internasjonalt redaksjonsråd som bistår aktivt i kvalitetsvurderingen av alle innsendte bidrag.

Tidsskriftets nettside er under utvikling og første utgivelse vil skje våren 2015.

Spørsmål om tidsskriftet rettes til Arve T. Thorsen: a.t.thorsen@imv.uio.no

Samarbeidspartnere