print logo

Forsiden

Nye noter til musikklivet

Gjennom satsingen Norsk musikkarv har det i løpet av få år vokst fram et nytt og vitalt fagmiljø for musikkedisjon. Metoder og prinsipper som er utviklet i pilotprosjektet Johan Svendsens Verker brukes nå av et titall musikkeditorer i arbeidet med nye utgaver av musikk etter komponister som Johan Svendsen, Geirr Tveitt, Ludvig Irgens-Jensen, Fartein Valen, Eyvind Alnæs, Agathe Backer-Grøndahl og Johan Halvorsen. Dette musikkfilologiske arbeidet har stor nytte av den omfattende katalogiseringen og digitaliseringen av musikkmanuskripter som er satt i gang ved Nasjonalbiblioteket. Utgavene blir testet og kvalitetssikret gjennom framføringer både i Norge og utlandet.

Norsk musikkarv er en unik organisasjon, basert på et forpliktende samarbeid mellom ledende institusjoner innenfor arkiv, forskning, og utdanning, i aktivt samvirke med det utøvende musikklivet.

Samarbeidspartnere