print logo

Forsiden

Nye noter til musikklivet

Gjennom satsingen Norsk musikkarv har det i løpet av få år vokst fram et nytt og vitalt fagmiljø for musikkedisjon. Metoder og prinsipper som er utviklet i pilotprosjektet Johan Svendsens Verker, brukes nå av et titalls musikkeditorer i arbeidet med nye utgaver av musikken til komponister som Johan Svendsen, Geirr Tveitt, Ludvig Irgens-Jensen, Fartein Valen, Eyvind Alnæs, Agathe Backer-Grøndahl og Johan Halvorsen. Utgavene blir testet og kvalitetssikret gjennom framføringer både i Norge og utlandet. Dette arbeidet er basert på den omfattende katalogiseringen og digitaliseringen av musikkmanuskripter som er satt i gang ved Nasjonalbiblioteket. Omtrent 226.000 sider musikkmanuskripter er digitalisert i løpet av det siste årene.

Norsk musikkarv er en unik organisasjon, basert på et forpliktende samarbeid mellom ledende institusjoner innenfor arkiv, forskning og utdanning, i aktivt samvirke med det utøvende musikklivet.

Samarbeidspartnere

 

Arrangementer

10 des
Levinsalen, Norges musikkhøgskole
11 des
Levinsalen, Norges musikkhøgskole

Kontakt

Leder

Bjarte Engeset

bjar-eng@online.no

tlf: 901 29 534

Faglig koordinator

Jørgen Langdalen

jorgen.langdalen@getmail.no

Tlf: 970 16 011

Administrativ koordinator

Arve T. Thorsen 
a.t.thorsen@imv.uio.no
tlf: 22 85 81 94 / 97 11 60 69