Disputas: Johan Svendsens komponistverksted og musikalske stil

Cand.philol. Bjørn Morten Christophersen ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Panoramic Constraints: A Study of Johan Svendsen’s Musical Sketches and Exercises

Tid og sted: 26. apr. 2016 10:15, Salen i ZEB-bygningen, Blindern

Les mer HER

Publisert 13. apr. 2016 09:55 - Sist endret 13. apr. 2016 09:55