Arrangementer

Tidligere

Tid og sted: 14. sep. 2017 10:0015. sep. 2017 16:30, Nasjonalgalleriet og Sentralen, Oslo
Tid og sted: 8. des. 20169. des. 2016, Nasjonalbiblioteket

Musikkarvkonferansen 2016  8 and 9 December 2016 at the National Library of Norway

Tid og sted: 10. des. 201511. des. 2015, Levinsalen, Norges musikkhøgskole

Tradisjonen tro avholder Norsk musikkarv sin årlige konferanse i desember. Vi retter denne gangen oppmerksomheten mot utøverne. Vi spør hvordan utøverens praksis formes av notenes beskaffenhet, og ikke minst omvendt: hvordan utøveren og framføringspraksis kan være en ressurs i framstillingen av nye noteutgaver.

Tid og sted: 8. sep. 2014 10:0010. sep. 2014 16:00, Maison des sciences de l'homme, Paris
Tid og sted: 27. nov. 2013 12:0028. nov. 2013 17:00, NTNU/Suhmhuset

Musikkarvkonferansen 2013 avholdes i Trondheim (Suhm-huset), med NTNU som lokal arrangør. Også i år går konferansen over to dager. Første dag vier vi til en oppdatering på det som skjer innenfor rammene av Norsk musikkarv samt en presentasjon av våre ferskeste doktorgradsstipendiater. Andre dag blir en temadag, med fokus på norsk musikkteater.

Tid og sted: 13. okt. 2013 20:0015. okt. 2013 16:00, Paris

I samarbeid med Norges musikkhøgskole og Institutt for musikkvitenskap (UiO) arrangererer Norsk musikkarv et seminar om musikkedisjon i Paris 13.-15. oktober.