Theodora Cormontan

Theodora Cormontan (1840–1922) var en norsk-amerikansk pianist, musikkforlegger og komponist. Cormontan var en av landets første kvinner til å få sine klassiske komposisjoner utgitt og blant de første kvinner til å starte et musikkforlag i Norge.

Norsk musikkarv har planer om å utgi en del av Cormontans verker, i samarbeid med Bonnie og Michael Jorgensen.

Her er Jorgensens hjemmeside om Cormontan: http://www.jorgensennotes.com/theodoracormontan.htm

 

Publisert 12. okt. 2015 09:06