Gerhard Schjelderup: Sonntagsmorgen (Opera)

Nicolai Riise skal i sitt mastergradsstudium i musikkvitenskap ved UiO skrive om operaen Søndagsmorgen (Sonntagmorgen, 1891–92) av Gerhard Schjelderup og editere hele verket.

Sammen med Norsk musikkarv skal han lage en komplett utgave med orkesterpartitur og klaveruttog, samt stemmer. Den nye edisjonen vil inngå i Norsk Musikkarvs nyutgivelser som et etterlengtet bidrag på operasiden.

Gerhard Rosenkrone Schjelderup (født 17. november 1859 i Kristiansand, død 29. juli 1933 i Benediktbeuern, Oberbayern) er Norges mest produktive operakomponist. Han bosatte seg i Benediktbeueren i Oberbayern og ble professor i München og Dresden.

Schjelderups opera Søndagsmorgen, urfremført i München i 1893 er interessant av flere grunner, ikke bare fordi den var den første norske opera spilt på en tysk scene, men også fordi den representerte et forsøk på en ny-orientering i operatradisjonen og at komponisten selv kalte verket for sin kunstneriske innvielse

Verket er en en-akter med spilletid ca 60 min, stort orkester, tre sangsolister og et damekor som medvirker helt til slutt.

Orkesterpartitur har man ikke funnet, verken trykt eller i manuskript. Nasjonalbiblioteket har et komplett sett håndskrevede orkesterstemmer fra premieren i München. En musiker har notert ni prøvedager, hvilket er mye for et 60 minutters verk, og to forestillinger. I alle stemmer er det notert inn tallrike sprang, til sammen ca. 1/10 av det samlede antall takter. Det er å anta at mye prøvetid gikk med til å prøve ut sprang og evt. tilpasse dem. Det trykte klaveruttoget er renskrevet og følger den nedskårede versjonen. Trolig anså Schjelderup dette som den endelige versjonen. Heldigvis har vi Schjelderups eget håndskrevne klaveruttog i originalversjon. Vi har altså verket i to versjoner – råversjonen og den spilte, reviderte utgaven.

Norsk Musikkarv har utarbeidet et sett med prinsipper for editering av orkestermusikk, kammermusikk, klavermusikk etc. (Prinsipper for Johan Svendsens Verker). Med opera kommer det inn tilleggselementer som tekst, sceneanvisninger, rollenavn og annet utstyr i notebildet, og Nicolai Riise vil være med på å utvikle nye prinsipper for editering av opera i Norsk musikkarv.

Nicolai Riise har lang erfaring som profesjonell notetegner med flere store prosjekter bak seg – operaene Fiskeren av Hjalmar Borgstrøm og Stallo av Ole Olsen, rekonstruksjon av Ole Bulls fiolinkonserter m.m.

Publisert 7. nov. 2016 14:14 - Sist endret 21. nov. 2016 19:32