Johan Halvorsen (1864-1935)

Flere utgaver av Halvorsenverker er planlagt eller under utarbeidelse.

I 2015 ble notematerialet til Halvorsens Fiolinkonsert sensasjonelt gjenfunnet i Canada. Norsk musikkarv utarbeidet en kritisk utgave av verket som ble tilgjengelig fra Norsk Musikforlag i juni 2016.

I tillegg er et arbeid med en del av Halvorsens kammermusikk påbegynt, i samarbeid med fiolinisten Birgitte Stærnes.

Universitetslektor Øyvin Dybsand (UiO) har i sin avhandling om Johan Halvorsen utarbeidet en omfattende kritisk Halvorsen-verkliste. Arbeidet med å føre denne verklisten inn i systemet MerMEId er nå i gang.