Johan Halvorsen

Flere utgaver av Halvorsenverker er planlagt eller under utarbeidelse.

Den første som skal ferdigstilles er utgaven av Fiolinkonserten. I 2015 ble notematerialet til konserten sensasjonelt gjenfunnet i Canada. Norsk musikkarv utarbeider i 2016 en kritisk utgave av verket.

I tillegg er et arbeid med en del av Halvorsens kammermusikk påbegynt, i samarbeid med fiolinisten Birgitte Stærnes. I første omgang forberedes en utgave av stykkene Tanzsuite, Crepuscule, Elegie og Danse Visionaire.

Universitetslektor Øyvin Dybsand (UiO) har i sin avhandling om Johan Halvorsen utarbeidet en omfattende kritisk Halvorsen-verkliste. Arbeidet med å føre denne verklisten inn i systemet MerMEId er nå i gang.

Publisert 28. nov. 2014 10:33 - Sist endret 1. juni 2016 11:14