Arne Nordheim (1931–2010)

Et delprosjekt om Arne Nordheim er under utvikling. Prosjektet skal administreres fra Norges musikkhøgskole, i samarbeid med Institutt for musikkvitenskap (UiO). Det ble våren 2014 søkt om ekstern finansiering fra Norges forskningsråd til prosjektet.

Prosjektet vil knyttes til det nyopprettede Senter for eksperimentell musikk ved Norges musikkhøgskole, under ledelse av Harald Herresthal.

Andre påtenkte prosjektdeltakere fra de to partnerinstitusjonene er

 

Fra IMV:

Erling Guldbrandsen, professor

Arnulf Mattes, forsker

Peter Edwards, postdoktor

 

Fra NMH:

Lasse Thoresen, professor

Tore Simonsen, professor

Mats Claesson, professor

 

Publisert 16. juli 2013 13:29 - Sist endret 9. jan. 2015 10:40