Nordnorsk musikk

Satsingen relatert til Norsk musikkarv ved Nord Universitet gjelder per dato først og fremst orgelmusikk av Eilert Hægeland. Martha Mikalsen arbeider med en kritisk utgave av flere av hans orgelverker. Satsingen relatert til Norsk musikkarv ved Universitetet i Tromsø er for tiden fokusert på operaen "Der Fischer" av Hjalmar Borgstrøm. Noteutforming og editering av et klaveruttog er i gang (v/Simen Larsen Vea), og det samme er utviklingen av en norsk tekst. Prosjektet er vinklet mot en framtidig framføring av operaen. Også utgaver av verker av Fridtjof Anderssen er under arbeid.

Publisert 16. juli 2013 13:34 - Sist endret 8. apr. 2017 09:48