Geirr Tveitt (1908–1981)

Et større prosjekt om vestlandskomponisten Geirr Tveitt er under utvikling ved Universitetet i Bergen, som et samarbeidsprosjekt mellom Griegakademiet, Institutt for musikk, og Senter for Griegforskning, UiB.

En viktig del av Tveitt-prosjektet er å lage en vitenskapelig verkliste over alle verk, tapte og bevarte, med utførlig beskrivelse av alle kilder. En slik detaljert verkliste er nå under utvikling i MerMEId, i nært samarbeid med Tveittfamilien og med Tveitteksperter. Den vil bli publisert her på musikkarven.no.

Ved Senter for Griegforskning pågår det også et phd-prosjekt om Tveitt. Les mer om 'Redningsaksjon for Geirr Tveitt'.

Et forskerseminar gjennomført september 2015 i Bergen drøftet aktuelle og tverrfaglige perspektiver på Tveitt: 'Geirr Tveitt, strake vegjen, eller langs smale stiar?'

For fyldig informasjon om innspillinger av Tveitts musikk, gå til denne siden: Geirr Tveitts musikk i lydopptak.

 

Publisert 12. sep. 2015 11:36 - Sist endret 26. nov. 2015 00:30