REDAKTØRER

 

 

 

Andrew Adams er Assistant Professor i Piano ved Western Carolina University i USA. Han har publisert mange musikkvitenskaplige artikler. I 2011 holdt han et foredrag i København om Neuperts liv og verker, ved The International Edvard Grieg Societys årlige konferanse. Han er redaktør for utgivelsen Edmund Neupert: Ouverture.

Arnulf Christian Mattes er leder for Senter for Griegforskning ved Universitet i Bergen. Han er også leder for det Forskningsrådstøttede “Fartein Valen prosjektet” ved Universitetet i Oslo. Dette prosjektet er integrert i Norsk musikkarvs aktiviteter. Mattes har utgitt en lang rekke publikasjoner innenfor felter som for eksempel nordisk og norsk musikkhistorie, modernisme, musikkfilosofi, kritisk historiografi o.s.v.  Han er redaktør for Fartein Valen: Fiolinsonate. 

Arvid O. Vollsnes er professor emeritus ved Institutt for musikkvitskap. Han var hovedredaktør i fembindsverket Norges musikkhistorie som utkom mellom 1999 og 2001. Blant øvrige publikasjonar av Vollsnes kan man trekke frem "Komponisten Ludvig Irgens-Jensen" fra 2000. Relatert til Norsk musikkarv arbeider han blant annet nå  med videreutvikling av en Griegkatalog og med nye utgaver med musikk av Edvard Grieg. Vollsnes har vært sentral i utviklingen av Norsk musikkarv siden starten. Han har også undervist i musikkedisjon ved UIO.

Audun Sannes Jonassen er musikkviter og stipendiat ved Universitet i Bergen. Han er allerede en av de mest erfarne musikkfilologene i Norge, med en lang rekke kritiske utgaver bak seg, blant annet av Geirr Tveitt: Tri Fjordar. I norsk musikkarv er han fra 2017 redaktør for en komplett utgave av Agathe Backer Grøndahls musikk. Han er også knyttet til Svendsenutgaven, der han så langt har utgitt Strykekvintetten.

Barbara Cipollone har i flere år vært knyttet til Svendsenprosjektet. Hun har utgitt Johan Svendsens strykekvartett og arbeider for tiden med to omfattende utgaver av alle Svendsens nesten 100 arrangementer for strykekvartett. Hun er musiker og musikkforsker, utdannet blant annet ved Università di Bologna. Hun har tidligere også gjort edisjonsarbeid for forlaget Bärenreiter.

Birgitte Stærnes arbeider med en utgave av utvalgte verker for fiolin og piano av Johan Halvorsen, et repertoar hun også kjenner meget godt som utøver, og som hun han spilt inn. Hun er en av våre internasjonalt anerkjente fiolinister, og har også arbeidet med restaurering av noen av Halvorsens kammermusikkverker.

Bjarte Engeset er faglig leder for Norsk musikkarv og dessuten leder for Svendsenutgaven. Han er dirigent, med lang erfaring fra inn- og utland. Hans omfattende rekke av CD-utgivelser innbefatter mye norsk musikk. Per 2017 er han kunstnerisk leder for Den Kongelige Norske Marines Musikkorps. Hans erfaring innenfor musikkedisjon er også omfattende, og han har hatt ansvar for en lang rekke kritiske utgaver.

Bjørn Andor Drage er komponist, musiker, konsertorganist og musikkonservatorieprofessor. Han er involvert i Norsk musikkarvs arbeid på flere plan, for eksempel som veileder for Masterstudenter. Han har utgitt og har under arbeid utgaver av for eksempel Fridtjof Anderssens musikk.

Elly Bruunshuus Petersen har lang erfaring med kritiske utgaver, blant annet som en av redaktørene i Carl Nielsen Utgaven i Danmark. Hun er redaktør for verket Andante funèbre av Johan Svendsen, komponert i Svendsens Københavnperiode.

Halvor Hosar arbeider for tiden med sin PHd-grad ved University of Auckland, New Zealand. Der arbeider han blant annet med kritisk edisjon av verker av Johann Baptist Wanhal, Han er også redaktør av det nye nettidsskriftet «Musikk & Historie». I Norsk musikkarv har han ansvaret for en komplett utgivelse av familien Berlins musikk. Først kommer J.D.Berlins musikk ut i tre bind.

Ingrid Loe Dalaker er redaktør for en utgivelse av alle Anna Lindemans sanger. Dalaker er Dr. art. i musikkvitenskap og disputerte til doktorgraden med avhandlingen Thomas Tellefsen i norsk og fransk musikkultur – en resepsjonshistorisk og verkanalytisk studie (NTNU, 2005). I 2011 gav hun ut boken Nostalgi eller nyskaping? Nasjonale spor i norsk musikk – Brustad, Egge og Groven.

Ingrid Eriksen Hagen, cembalist og kunststipendiat ved Griegakademiet i Bergen, har et prosjekt med analyse av gamle koralbøker under utvikling. Norsk musikkarv er en samarbeidspartner her, blant annet gjennom det teknologiske samarbeidet vi har med Dansk Center for Musikutgivelser. 

Jørn Fossheim er dirigent og pianist. Som dirigent har han blant annet hatt flere stillinger som musikalsk ansvarlig ved operahus i Russland. Han har meget lang erfaring med editering og notesetting. Med sin meget store kompetanse på dette området er han selvskreven som ansvarlig for kvalitetssikring av notebildet i alle Norsk musikkkarvs utgivelser. Han er altså mer eller mindre involvert i alle utgivelser, men har også egne utgivelser som han er redaktør for.

Lars-Thomas Holm er dirigent, musiker, komponist og arrangør. Han er for tiden kunstnerisk leder for Ålesund Symfoniorkester og assistentdirigent i Bergen Filharmoniske Orkester. Han arbeider nå med en doktorgrad med fokus på den norske komponisten Ludvig Irgens-Jensens orkestermusikk. I denne forbindelse er han redaktør tre kritiske musikkarv-utgaver med musikk av Ludvig Irgens-Jensen. Han har også tidligere erfaring med kritiske utgaver.

Martha Eleen Mikalsen har nylig lagt siste hånd på en utgave med utvalgte orgelverker av Eilert Hægeland. Dette er et pionerarbeid i og med at det er den første kritiske utgaven med musikk for orgel i Norsk musikkarv, og det er også vår første utgave av musikk som er komponert helt nær vår egen tid. Mikalsen er organist og kordirigent, og utgaven er en del av hennes masteroppgave ved Nord universitet.

Morten Christophersen er komponist og arrangør. Han har skrevet musikken til flere store dramaserier for NRK, en rekke kor, kammer og orkesterverker. Han arbeider for tiden som førstelektor ved UIO, der han våren 2016 disputerte på en avhandling tilknyttet Norsk musikkarv med fokus på noteedisjon og skissestudier. Avhandlingen kartlegger alle bevarte skisser og komposisjonsøvelser etter Johan Svendsen. Videre er det en studie og drøfting av komposisjonsprosess hos denne komponisten. Christophersen er redaktør for den kritiske utgaven av Johan Svendsens Zorahayda, og er også redaktør for det heftet i JSV-utgaven som omhandler skisser m.m.

Nicolai Riise er programsjef ved Bergen Nasjonale Opera. Han har gjennom lang tid arbeidet med og bygget kompetanse om norsk musikk, også som utgiver av en rekke praktiske utgaver som har muliggjort fremføringer av ukjent musikk. Nicolai Riise skal fra 2017, i sitt mastergradsstudium i musikkvitenskap ved UiO skrive om operaen Søndagsmorgen (Sonntagmorgen, 1891–92) av Gerhard Schjelderup og lage en kritisk utgave av hele verket. Den nye edisjonen vil inngå i Norsk Musikkarvs nyutgivelser som et etterlengtet bidrag på operasiden.

Peter Szilvay er bratsjist og dirigent. Han har som dirigent arbeidet med en rekke orkestre i Norge og i utlandet. Han var sentral i oppstarten av Norsk musikkarv, blant annet som en av den som i media tydelig satte problemene omkring manglende og dårlige noter til norsk musikk på dagsorden. Han er redaktør for en utgave av Groven: Hjalarljod.

Ruth Solveig Steinsland er også både utøver og musikkforsker. Hun arbeider med en utgave av flere versjoner av en Sinfonia av Christoph Förster, der kildene blant annet finnes i Gunnerus-samlingen i Trondheim. Steinslands Ph.d. ved Norges Musikkhøyskole hadde også fokus på Förster: «De glemte konsertene: tre obokonserter av Förster fra svenske 1700-talls kilder».

Thomas Erma Møller har bachelor- og mastergrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo, og leverte våren 2017 sin PhD-hovedoppgave om Fartein Valens musikk. Han er en av medarbeiderne i «Fartein Valen-prosjektet», og har i den forbindelse vært redaktør for en kritisk utgave av Ave Maria av Fartein Valen. Erma Møller har også vært involvert i utviklingen av Norsk musikkarv på områder som teknologi og design. Thomas Erma Møller er også redaksjonssekretær i det vitenskapelige tidsskriftet Studia Musicologica Norvegica, samt fast skribent i Klassisk Musikkmagasin (redaktør Mona Levin).

Publisert 16. sep. 2017 17:34 - Sist endret 18. sep. 2017 23:21