English version of this page

Styringsgruppa

Styringsgruppa er Norsk musikkarvs øverste beslutningsorgan. I denne sitter representanter for alle deltakende institusjoner i prosjektet, samt to eksterne  representanter fra musikklivet for øvrig.

Styringsgruppa består (per januar 2016) av

Peter Tornquist, leder av styringsgruppa (rektor Norges musikkhøskole)
Alexander Refsum Jensenius, instituttleder IMV/UiO
Richard Gjems, seksjonsleder Nasjonalbiblioteket
Bjørn Andor Drage, Universitetet i Tromsø
Jørgen Langdalen, NTNU
Frode Thorsen, Universitetet i Bergen

Eksterne styringsgruppemedlemmer:
Håvard Vegge, orkesteradministrator ved Den Norske Opera & Ballett (Norsk teater-og orkesterforening)
Asbjørn Schaathun, Norsk Komponistforening

 

 

Publisert 20. des. 2011 11:20 - Sist endret 27. okt. 2017 13:36