English version of this page

Daglig ledelse

Den daglige ledelsen av prosjektet er:

Faglig leder Bjarte Engeset

Administrativ leder Otto Christian Pay

(Norges musikkhøgskole, tlf: 23 36 70 26)

Redaksjonskomité for planlegging og godkjenning av utgivelsene:

Bjarte Engeset (ansvarlig redaktør), Jørn Fossheim (ansvarlig for det grafiske notebildet), Jørgen Langdalen

 

Designkomité:

Bjarte Engeset, Thomas Erma Møller, Jørn Fossheim, Jørgen Langdalen