Edvard Grieg (1843–1907)

Edvard Grieg var utvilsomt Norges fremste og mest kjente komponist både i sin levetid og senere.

Den store Edvard Grieg Gesamtausgabe ble drevet fram og ble ledet av profesor Finn Benestad, Universitetet i Oslo. De 20 bindene ble publisert hos Peters Edition i Frankfurt (1977–1995).


Nye kilder og og ny viten har ledet til et ønske om reeditering av noen av verkene. Arbeidet vil ledes av Senter for Griegforskning ved Universitetet i Bergen, ved professorene Patrick Dinslage og Arvid O. Vollsnes

se
www.griegforskning.no

Publisert 16. juli 2013 13:29 - Sist endret 6. des. 2013 13:57