Om Norsk musikkarv

Norsk musikkarv er en nasjonal satsing for å bevare og formidle den store kulturarven av musikk etter norske komponister. Satsingen er et samarbeid mellom en rekke institusjoner. Den omfatter vern og digitalisering av kildematerialet, forskning, edisjon og ikke minst formidling av kvalitetsnoter og innsikt til musikklivet.

Bakgrunn

Bakgrunnen for etableringen av Norsk musikkarv i 2010 var en økende frustrasjon over tilstanden for notematerialet i den norske musikkarven. Det  var bred enighet – både blant utøverne, i biblioteker og arkiver, og i utdannings- og forskningsinstitusjonene – om  at det var nødvendig med en omfattende og bredt anlagt innsats for å sikre og tilgjengeliggjøre musikken som kjente og mindre kjente norske komponister har etterlatt seg.

Mange verker foreligger kun i manuskript og i til dels vanskelig lesbar håndskrift. I blant er den fysiske tilstanden til notematerialet dårlig som følge av lagring under ugunstige forhold. Papir går i oppløsning. Noteskrift blekner og forsvinner. Mange originalmanuskripter er medtatte etter å ha vært i bruk til innstudering og framføring. Også eldre notetrykk, om de fortsatt er å få tak i, inneholder ofte feil og uklarheter. Når notene er ufullstendige og tvetydige, må verkene editeres for at de i det hele tatt skal kunne framføres. Dirigenter og utøvere har i mange år slitt med et utilstrekkelig notemateriale for i det minste å få formidlet noen av de glemte perlene. Interesse fra utlandet har man ofte ikke kunnet imøtekomme. Til nød kan man forvente at norske musikere er villige til å strekke seg for å holde liv i viktige verker fra den norske musikkarven, men å promotere musikk med dårlig materiale overfor utenlandske utøvere er nytteløst.

LES MER: Historisk bakgrunn for satsingen

RAPPORTEN FRA 2008: VERN OG PUBLISERING AV DEN NORSKE MUSIKKARVEN

Publisert 19. des. 2011 15:51 - Sist endret 9. jan. 2015 00:52