English version of this page

Organisasjon

Norsk musikkarv er organisert som et konsortium, med en egen styringsgruppe hvor alle deltakerinstitusjoner er representert:

Norges musikkhøgskole (NMH)

Nasjonalbiblioteket

Institutt for musikkvitenskap (UiO)

Universitetet Bergen (UiB)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Universitetet i Tromsø (UiT)

Leder for styringsgruppen er rektor ved NMH, Peter Tornquist (fra januar 2016)

Den daglige ledelsen av prosjektet er:

Faglig leder Bjarte Engeset

Administrativ leder Otto Christian Pay

 

Publisert 20. des. 2011 11:19 - Sist endret 14. apr. 2017 22:56