English version of this page

Redaksjonskomité

Redaksjonskomité for planlegging og godkjenning av utgivelsene:

Bjarte Engeset (ansvarlig redaktør)

Jørgen Langdalen

Jørn Fossheim (ansvarlig for det grafiske notebildet)

ENKELTREDAKTØRER

(KLIKK HER FOR MER DETALJERTE OMTALER AV REDAKTØRENE)

 

Andrew Adams

Arnulf Christian Mattes

Arvid Vollsnes

Audun Sannes Jonassen

Barbara Cipollone

Birgitte Stærnes

Bjarte Engeset

Bjørn Andor Drage

Elly Bruunshuus Petersen

Halvor Hosar

Ingrid Loe Dalaker

Jørn Fossheim

Lars-Thomas Holm

Martha Mikalsen

Morten Christophersen

Nicolai Riise

Peter Szilvay

Ruth Solveig Steinsland

Thomas Erma Møller

Tor Johan Bøen

 

NOTESKRIVERE

(De fleste av redaktørene skriver også noter i Finale eller Sibelius)

Jørn Fossheim (ansvarlig for notegrafikk i Norsk musikkarv)

Espen Ramsli Fredriksen

Anders Hedelin

Geir Frode Stavsøien

Simen Larsen Vea

 

MUSIKKFAGLIGE KONSULENTER

Morten Carlsen

Jan Clemens Carlsen

Ernst Simon Glaser

Mona Julsrud

Henning Kraggerud

Anders Kjellberg Nilsson

 

KONSULENTER I KILDEARBEIDET

(Ansatte ved Nasjonalbibliotekets musikkseksjon)

Anne Jorunn Kydland

Inger Johann Christiansen

Ingrid Romarheim Haugen

Jorid Baumann

Margrethe Bue

Richard Gjems - seksjonsleder

Terje Bjørkheim

 

KONSULENTER FOR SPRÅK

Gunnhild Wiggen (norsk)

Thilo Reinhardt (engelsk og tysk)

Martina Gaux (fransk og tysk)

Hanne T. Asheim (fransk)

 

KONSULENTER FOR BREV OG HÅNDSKRIFT

Martina Gaux

Nina Marie Evensen

 

KORREKTUR

Johannes Gustavsson

Laszlo Horvath

 

NB NOTER (SAMARBEID OM FORMIDLING AV NOTER)

Karen Rygh

 

 

Publisert 4. des. 2014 07:10 - Sist endret 21. sep. 2017 13:15