Økende kvinneandel i Norsk musikkarvs virksomhet

Kvinner har tradisjonelt sett ikke hatt en særlig dominerende plass i fagmiljøet for edisjon og musikkfilologi i Norge. I perioden før Norsk musikkarv ble etablert var det så godt som ingen kritiske utgaver av musikk komponert av kvinner. Ikke minst var det få kvinner som arbeidet i dette fagfeltet og/eller som var redaktører for utgaver. Kirsti Grindes musikkfilologiske innsats er et nyanserende eksempel i dette bildet. Blant annet var hun en av forfatterne til «Edvard Grieg: Thematisch-Bibliographisches Werkverzeichnis». I 2017 er situasjonen endret. En rekke kvinner med høy kompetanse har nå blitt tilknyttet Norsk musikkarv og er redaktører for allerede utgitte eller kommende kritiske utgaver. På sentrale kompetanseområder i Norsk musikkarv som språkekspertise og bibliotekfag er også kvinnene godt representert.

REDAKTØRER  (Klikk her for å se omtaler av alle redaktørene i Norsk musikkarv.)

Barbara Cipollone har i flere år vært knyttet til Svendsenprosjektet. Hun har utgitt Johan Svendsens strykekvartett og arbeider for tiden med to omfattende utgaver av alle Svendsens nesten 100 arrangementer for strykekvartett. Hun er musiker og musikkforsker, utdannet blant annet ved Università di Bologna. Hun har tidligere også gjort edisjonsarbeid for forlaget Bärenreiter.

Ruth Solveig Steinsland er også både utøver og musikkforsker. Hun arbeider med en utgave av flere versjoner av en Sinfonia av Christoph Förster, der kildene blant annet finnes i Gunnerus-samlingen i Trondheim. Steinslands Ph.d. ved Norges Musikkhøyskole hadde også fokus på Förster: «De glemte konsertene: tre obokonserter av Förster fra svenske 1700-talls kilder».

Martha Eleen Mikalsen har nylig lagt siste hånd på en utgave med utvalgte orgelverker av Eilert Hægeland. Dette er et pionerarbeid i og med at det er den første kritiske utgaven med musikk for orgel i Norsk musikkarv, og det er også vår første utgave av musikk som er komponert helt nær vår egen tid. Mikalsen er organist og kordirigent, og utgaven er en del av hennes masteroppgave ved Nord universitet.

Birgitte Stærnes arbeider med en utgave av utvalgte verker for fiolin og piano av Johan Halvorsen, et repertoar hun også kjenner meget godt som utøver, og som hun han spilt inn. Hun er en av våre internasjonalt anerkjente fiolinister, og har også arbeidet med restaurering av noen av Halvorsens kammermusikkverker.

Elly Bruunshuus Petersen har lang erfaring med kritiske utgaver blant annet som en av redaktørene i Carl Nielsen Utgaven i København. Hun er redaktør for verket Andante funèbre av Johan Svendsen, komponert i Svendsens Københavnperiode.

Ingrid Loe Dalaker er redaktør for en utgivelse av alle Anna Lindemans sanger. Dalaker er Dr. art. i musikkvitenskap og disputerte til doktorgraden med avhandlingen Thomas Tellefsen i norsk og fransk musikkultur – en resepsjonshistorisk og verkanalytisk studie (NTNU, 2005). I 2011 gav hun ut boken Nostalgi eller nyskaping? Nasjonale spor i norsk musikk – Brustad, Egge og Groven.

Ingrid Eriksen Hagen, cembalist og kunststipendiat ved Griegakademiet i Bergen, har et prosjekt med analyse av gamle koralbøker under utvikling. Norsk musikkarv er en samarbeidspartner her, blant annet gjennom det teknologiske samarbeidet vi har med Dansk Center for Musikutgivelser. 

 


 

MUSIKK KOMPONERT AV KVINNER

Norsk musikkarv har også flere pågående prosjekter som fokuserer på musikk komponert av kvinner. En sentral fagperson på dette feltet i Norsk musikkarv er Ingrid Loe Dalaker. Hennes pågående forskningsprosjekt omhandler norske kvinnelige komponister i perioden 1850-1940. I samarbeid med Norsk musikkarv er hun redaktør for en serie med utgivelser av alle Anna Lindemans sanger.

I 2017 ble et omfattende prosjekt med utgivelse av alle Agathe Backer Grøndahls verker startet opp, med Audun Sannes Jonassen som redaktør. Et grundig research- og planleggingsarbeid pågår gjennom dette året, før de konkrete utgivelsene starter i 2018.

På Norsk musikkarvs prioriterte liste over utgaver er det også ytterligere komposisjoner av flere kvinner:

  • En utgave av utvalgte sanger av Pauline Hall er under planlegging.
  • To utgaver med musikk av Theodora Cormontan i samarbeid med Michael & Bonnie Jorgensen er under utvikling. Cormontan var en av de første kvinnene i Norge som fikk sine komposisjoner utgitt.
  • En utgave av tre sanger av Adele Harris Rynning er også planlagt (Redaktør: Bjørn Andor Drage).
  • Anna Lindemans strykekvartett er sammen med Iver Holters to kvartetter prioritert inn i en serie med utgaver av nordiske strykekvartetter, der vi samarbeider med fagmiljøene i Danmark, Sverige og Finland.
Publisert 15. sep. 2017 23:48 - Sist endret 16. sep. 2017 22:34