Aktuelle saker

Publisert 17. apr. 2019 18:57

Utgaver av Otto Winter-Hjelms (1837-1931) symfonier har lenge vært etterspurt. Han var den første norske komponsiten som brukte den klassiske symfoniformen, men disse to verkene har så langt bare vært tilgjengelige som manuskript. Norsk musikkarv ferdigstilte i 2018 en praktisk utgave av Symfoni nr. 2 i h-moll (1862), som da ble innspilt av Kringkastingsorkesteret (KORK) med Miguel Harth-Bedoya som dirigent. I løpet av 2019 vil også Symfoni nr. 1 i B-dur (1861) få en utgave og en innspilling.

Publisert 21. mars 2019 12:14

Med utgivelsene i mars 2019 av Johan Svendsen: Prélude og Johan Svendsen: Festpolonese op. 12 er en tredjedel av de 60 heftene med kritiske utgaver av Svendsens komplette produksjon tilgjengelig. Våren 2019 har også to viktige utgaver med orkesterverker av Valen blitt publisert. Dessuten er en omfattende kritisk utgave av Finn Mortensens Symfoni ferdigstilt, etter flere års arbeid.

Publisert 15. sep. 2017 23:48

Kvinner har tradisjonelt sett ikke hatt en særlig dominerende plass i fagmiljøet for edisjon og musikkfilologi i Norge. I perioden før Norsk musikkarv ble etablert var det så godt som ingen kritiske utgaver av musikk komponert av kvinner. Ikke minst var det få kvinner som arbeidet i dette fagfeltet og/eller som var redaktører for utgaver. Kirsti Grindes musikkfilologiske innsats er et nyanserende eksempel i dette bildet. Blant annet var hun en av forfatterne til «Edvard Grieg: Thematisch-Bibliographisches Werkverzeichnis». I 2017 er situasjonen endret. En rekke kvinner med høy kompetanse har nå blitt tilknyttet Norsk musikkarv og er redaktører for allerede utgitte eller kommende kritiske utgaver. På sentrale kompetanseområder i Norsk musikkarv som språkekspertise og bibliotekfag er også kvinnene godt representert.

Publisert 19. mai 2017 22:52

Den nyeste versjonen av MerMEId er nå (våren 2017) plassert på en server ved Universitetsbiblioteket i Bergen, og driftes derifra. Flere nye verkkataloger er nå under arbeid, og ulike publiseringsmetoder er under utvikling, i dette nye samarbeidet mellom Norsk musikkarv og Universitetsbiblioteket i Bergen.

Publisert 1. juli 2016 13:18

Musikkarvkonferansen 2016  8 and 9 December 2016 at the National Library of Norway

 

 

Publisert 31. mai 2016 09:19

Halvorsens fiolinkonsert har vært tapt i omtrent hundre år. Vi vet den ble urframført av den meget unge stjernesolisten Kathleen Parlow (1890–1963) og Berliner Philharmoniker i 1909. Mange års leting i arkiver i mange land har ikke ført fram. Ikke før Canadiske musikkbibliotekarer på nytt gikk gjennom Parlows etterlate papirer og noter. Per Dahl hadde en samtale på en musikkforskerkonferanse (i en vin-kø!) med disse bibliotekarene og han kunne da slå fast omfanget og viktigheten av hva de hadde funnet.  

Publisert 13. apr. 2016 09:55

Cand.philol. Bjørn Morten Christophersen ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Panoramic Constraints: A Study of Johan Svendsen’s Musical Sketches and Exercises

Tid og sted: 26. apr. 2016 10:15, Salen i ZEB-bygningen, Blindern

Publisert 20. nov. 2015 12:26

During the years around 2010, the Nordic countries established very similar organisations for the editing and distribution of musical scores. Before then, national music editing projects had concentrated on editing the complete works of Carl Nielsen (Denmark), Edvard Grieg (Norway), Franz Berwald (Sweden) and Jean Sibelius (Finland). However, all of these countries have decided to establish their own ‘Musical Heritage’ organisations including and hence promoting a broader range of composers as well as aiming at developing a strong academic competence in critical music editing.  In Denmark the Carl Nielsen Edition was completed in 2009 and has been followed by the Danish Centre for Music Publication. The Swedish Berwald Edition was completed in 2014 and they have now established the organisation Levande Musikarv. The Edvard Grieg Edition had already been completed years before the Norwegian initiative (Norsk musikkarv) was formalised in 2010. The Finnish Sibelius Edition is still in progress, but a new national musical heritage project has also been initiated there. In 2013 the four countries established a Nordic Network on the critical editing of music. ‘Critical editing’ – also known as scholarly editing – is in this context understood as the musical parallel to textual criticism.   

Publisert 2. nov. 2015 15:26

Dato: fredag 13. november 2015 Tid: kl.10.30-­‐15.30 Sted: Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate  110, Oslo

Publisert 9. okt. 2015 09:52

I anledning Halfdan Kierulfs 200-årsjubileum arrangerer Nasjonalbiblioteket tirsdag 20. oktober en konferanse med konsertinnslag som belyser og kjente og ukjente sider ved komponistens liv og virke. 

Publisert 2. mai 2015 12:42

Eit heilt nytt edisjonsprosjekt kring musikken til Johan Daniel Berlin er starta opp våren 2015. Halvor Hosar er ansvarleg for dette prosjektet. Han er no i gang med kjeldegransking og editering av alle verk Berlin har komponsert som vi i dag har kjelder til.

Publisert 19. des. 2014 08:02

Den 14. januar 2015 skal Göteborg Symfoniker, dirigert av Neeme Järvi og med Ernst Simon Glaser som solist, framføre Johan Svendsens Cellokonsert i D-dur, op. 7. De kommer til å benytte den nye musikkarvutgaven fra Johan Svendsens Verker som ble ferdigstilt i desember 2014. Arbeidet med utgaven har avdekket at konserten ikke ble urframført da man tidligere har trodd. Utgaven viser også hvordan Svendsen omarbeidet konserten etter urframføringen.

Publisert 28. nov. 2014 07:05

Den 23. oktober 2014 framførte Oslo Filharmonien Ave Maria for sopran og orkester, op. 4 av Fartein Valen. Hamida Kristoffersen sang sopranpartiet, og Ingar Bergby dirigerte. Thomas Erma Møller hadde til denne anledningen utarbeidet en ny kritisk utgave av verket. Det som finnes av notemateriale fra tidligere, har så mange feiltrykk og avvik fra Valens manuskripter at en framførelse knapt hadde vært mulig uten denne nye utgaven fra Norsk musikkarv.

Publisert 28. apr. 2014 11:30

Det nyopprettede Nordic Musical Heritage Network hadde et vellykket arbeidsseminar i Oslo 22.-23. april 2014.

Publisert 23. okt. 2013 12:50

Den 13.–15. oktober 2013 arrangererte Norsk musikkarv i samarbeid med Institutt for musikkvitenskap (UiO) og Norges musikkhøgskole (NMH) et todagers forskerseminar om edisjon i Paris, med tittelen "The Art of Music Edition".

Publisert 18. okt. 2013 15:32

Internavisen ved humanistisk fakultet ved Universitetet i Oslo intervjuet i oktober 2013 Norsk musikkarvs tidligere prosjektleder Ståle Wikshåland. I dette intervjuet oppsummerer han hva prosjektet dreier seg om.

Publisert 17. juli 2013 14:01

Norsk musikkarv stakk av med Norsk designråds Merke for god design på prisutdelingen 17. april 2013, i skarp konkurranse med det ypperste innen norsk design og formgiving.

Publisert 16. juli 2013 12:54

Våren 2013 ble det opprettet et nettverk for nordiske edisjonsmiljøer, som framover skal ha tett kontakt og blant annet ha et felles årlig seminar.

Publisert 11. jan. 2013 12:40

Norsk musikkarvs årlige konferanse fant i 2012 sted i Bergen og hadde musikkforskningens ulike kilder og håndteringen av dem som tema. Her er programmet for konferansen.