Nye utgaver fra Norsk musikkarv våren 2020

Ludvig Irgens-Jensens sangsyklus Japanischer Frühling ble i november 2019 fremført av sopranen Mari Eriksmoen, dirigenten Eivind Gullberg Jensen og Oslo Filharmonien. De brukte da prøvetrykket av vår nye kritiske utgave. Notematerialet til dette helt sentrale verket blant norske orkestersanger har lenge vært i så dårlig stand at det har vanskeliggjort fremføringer. Jørn Fossheims nye utgave er nå i salg, med et meget detaljert forord og mange faksimiler. På den samme konserten med Oslo Filharmonien ble Svendsens første symfoni fremført, også i vår kritiske utgave, den første vi gav ut i serien. Nå er 26 av 54 hefter i denne serien ferdigstilt og utgitt.

En annen viktig kritiske utgave som nylig er utgitt er Eivind Grovens Hjalarljod, med Peter Szilvay og Bjarte Engeset som redaktører. Da verket ble utgitt på forlaget Lyche i 1967 ble ikke Grovens aller siste versjon av manuskriptet benyttet. I den gamle utgaven manglet for eksempel alle de viktige notene i takt to i paukestemmen. Den nye utgaven baserer seg på et nærstudium av Grovens siste manuskript, og gir en viktig oppdatering av fremføringsmaterialet. Anne Jorunn Kydland har skrevet et omfattende forord om dette verkets unike tilbliveleses- og fremføringshistorie.​

 

 

Blant Svendsen-heftene som er blitt utgitt den siste tiden er det flere førstegangsutgivelser. Hans Sørgemarsj, op. 10 har ikke vært spilt på over 100 år, først og fremst siden den aldri ble utgitt. Heller ikke hans Wergelandkantate, op 25 har tidliger vært utgitt. Den ble fremført på Eidsvolls plass i sentrum av Oslo 17. mai 1881, ved avdukingen av Wergelandsstatuen, med et stort blåseorkester, 400 korsangere og barytonsolist. Titusenvis av mennesker hørte på, noen fra hustakene omkring. Bjørnstjerne Bjørnson holdt talen. Fremførelsen fikk stor oppmerksomhet og var omgitt av sterke politiske spenninger og konflikter.

Tre av de nyeste Svendsenutgavene er orkesterarrangementer. For noen få år siden ble et arrangement Svendsen gjorde av en marsj av Fredrik Due oppdaget. Den er nå tilgjengelig. Svendsens arrangementer av Andante sostenuto av Franz Schubert og Träume av Wagner er også nylig blitt utgitt.

 

Se her for detaljinformasjon om utgaver:

https://www.musikkarven.no/noteutgaver/

Publisert 25. mars 2020 11:32 - Sist endret 25. mars 2020 11:32