Halfdan Kjerulf 200 år: Musikalsk konferanse i Nasjonalbiblioteket

I anledning Halfdan Kierulfs 200-årsjubileum arrangerer Nasjonalbiblioteket tirsdag 20. oktober en konferanse med konsertinnslag som belyser og kjente og ukjente sider ved komponistens liv og virke. 

Halfdan Kjerulf står sentralt i den norske musikkarven. Samtidig møtte han positiv interesse utenfor landets grenser. Hvilken innflytelse fikk studier og utenlandsreiser? Er valget av tekst avgjørende for stilen i vokalverkene? Kan hans slåttebearbeidelser gi oss kunnskap om tapte folkemusikknedtegnelser? Dette er noen av spørsmålene som diskuteres av tyske og norske historikere og musikere på konferansen.

Foredrag ved Patrick Dinslage, Asbjørn Ø. Eriksen, Lena Haselmann, Harald Herresthal, Leiv Solberg, Margrethe Bue.
Romanser, klaverstykker og slåtter fremføres av Lena Haselmann og Magnus I. Kjelstad (sang), Sara Aimée Smiseth og Heide Görtz (klaver) og Leiv Solberg (hardingfele). 

Se:  http://www.nb.no/Hva-skjer/Arrangementer/Kalender/(calendar)/9742/(name)/Halfdan-Kjerulf-200-aar-Impulser-fra-utland-og-hjemland
Detaljert program kan lastes ned herfra.
 

Publisert 9. okt. 2015 09:52