The Art of Music Edition - rapport fra nordisk edisjonsseminar i Paris

Den 13.–15. oktober 2013 arrangererte Norsk musikkarv i samarbeid med Institutt for musikkvitenskap (UiO) og Norges musikkhøgskole (NMH) et todagers forskerseminar om edisjon i Paris, med tittelen "The Art of Music Edition".

Seminaret kom i stand med god hjelp fra Senter for fransk-norsk forskningssamarbeid innen samfunnsvitenskap og humaniora, som holder til ved prestisjeinstitusjonen Maison des sciences de l'homme, hvor arrangementet også fant sted. Til stede var forskere og doktorgradstipendiater fra både UiO, NMH og UiB.

Ambisjonen bak seminaret var tredelt: For Norsk musikkarv var det et ledd i arbeidet med å vedlikeholde og videreutvikle vårt internasjonale nettverk, samt å sikre at både seniorer og rekrutter innenfor feltet får anledning til å legge fram og få kommentert sine arbeider, med internasjonale eksperter til stede. I tillegg var seminaret et av flere tiltak for å styrke forskerutdanningssamarbeidet mellom IMV og NMH, som for tiden er i gang med å etablere en felles forskerskole i musikk.

To internasjonale keynotespeakers var invitert til seminaret for innledningsvis å male det brede lerret: Hva er egentlig musikkedisjon i dag, og hvordan utfører vi dette gamle håndverket best mulig? I to ulike, men gjensidig kompletterende foredrag formidlet professor Clive Brown (University of Leeds) og Peter Hauge (Dansk Center for musikkedisjon) perspektivrike og tankevekkende svar på disse spørsmålene.

Etter de to foredragene var det duket for framlegg fra de øvrige deltakernes side, med løpende kommentarer fra Brown og Hauge og resten av publikum. Det ble en rekke grundige diskusjoner med utgangspunkt i de framlagte arbeidene over to dager.

De to kveldene hadde alle deltakere gleden av å bli påspandert middag av det norske senteret, som styres av senterleder Bjarne Rogan og administrativt ansvarlig Kirstin Skjelstad. Deltakerne ble også ønsket velkommen til en mottakelse hjemme hos Rogan, som er tidligere dekan ved Humanistisk fakultet (UiO), og som gledet seg over det som var det første rent musikkvitenskapelige arrangementet ved senteret siden det ble opprettet i 1998.

Det blir ikke det siste. Norsk musikkarv har et sterkt ønske om å sikre høyest mulig faglig kvalitet på det arbeidet som gjøres på edisjonsfeltet i Norge, både av doktorgradsstipendiater ved de ulike institusjonene og andre. Da er påfyll utenfra og eksistensen av arenaer hvor kvaliteten kan sikres gjennom en "kritisk masse", av vesentlig betydning for alle involverte. Det er derfor allerede avgjort at vi også i 2014 arrangerer et tilsvarende seminar, også da i Paris og i samarbeid med det norske senteret, som allerede har sagt ja til å ta oss imot også i slutten av september 2014. Både Clive Brown og Peter Hauge har allerede sagt seg villige til å være med. Det samme har mange fornøyde deltakere på årets seminar, som gjerne vil møtes på denne måten igjen.

 

 

Av Arve T. Thorsen
Publisert 23. okt. 2013 12:50 - Sist endret 9. jan. 2015 10:57