Johan Halvorsens fiolinkonsert gjenoppstår

Halvorsens fiolinkonsert har vært tapt i omtrent hundre år. Vi vet den ble urframført av den meget unge stjernesolisten Kathleen Parlow (1890–1963) og Berliner Philharmoniker i 1909. Mange års leting i arkiver i mange land har ikke ført fram. Ikke før Canadiske musikkbibliotekarer på nytt gikk gjennom Parlows etterlate papirer og noter. Per Dahl hadde en samtale på en musikkforskerkonferanse (i en vin-kø!) med disse bibliotekarene og han kunne da slå fast omfanget og viktigheten av hva de hadde funnet.  

Norsk musikkarv har i månedene etter funnet arbeidet intenst med å klargjøre en utgave av verket for de første moderne framføringene i Risør og Stavanger sommeren 2016. Henning Kraggerud er solist med Det Norske Kammerorkester. Dirigent er Bjarte Engeset.

De historiske klaveruttogene og solostoemmen fra Johan Halvorsens hånd er fortsatt tapt, så Helge Evju har i samarbeid md Norsk musikkarv skapt et klaveruttog. Men et partitur og fullt orkestersett i Halvorsens håndskrift er bevart. Heldigvis inneholder partituret også en meget detaljert solostemme. Den største utfordringen i edisjonsarbeidet har vært å identifisere og evaluere de mange innskriftene i fargeblyant og blyant i partitur og stemmer.

Den nye utgaven foreligger 3. juli, utgitt av Norsk musikforlag.

 

 

Publisert 31. mai 2016 09:19 - Sist endret 31. mai 2016 09:19