Musikken og kildene - årskonferansen i Bergen

Norsk musikkarvs årlige konferanse fant i 2012 sted i Bergen og hadde musikkforskningens ulike kilder og håndteringen av dem som tema. Her er programmet for konferansen.

Torsdag 29. november


Velkommen til konferansen, ved Ståle Wikshåland

Anne Ørbæk Jensen (Det Kongelige Bibliotek, København): Den digitale udfordring – indsamling, bevaring og formidling af musik på Det Kongelige Bibliotek i København

Jorid Nordal Baumann (Nasjonalbiblioteket): Kilder i Nasjonalbiblioteket: musikkmanuskripter og annet dokumentasjonsmateriale i musikksamlingen

Tone Modalsli (Nasjonalbiblioteket): Kilder i Nasjonalbiblioteket: brev og annet dokumentasjonsmateriale i håndskriftsamlingen og den teaterhistoriske samlingen

Espen Smith Ore (Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Oslo): Elektroniske utgaver – koding, tekstsøk og databaser, med eksempler fra bl.a. Henrik Ibsens Skrifter og Norsk Trolldomsarkiv

Axel Teich Geertinger (Dansk Center for Musikudgivelse, København): Kilde- og værkdokumentation med MerMEId

Tore Simonsen (Norges Musikkhøgskole): MEI og Norsk Musikkarv — en statusrapport

Harald Bjørkøy (Griegakademiet – Institutt for musikk, Bergen) og Kirstine Folmann (Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora, Bergen): NODIMA (Norsk digitalt musikkarkiv) – utviklig av nasjonal forskningsinfrastruktur i musikk


Fredag 30. november


Ståle Wikshåland (Institutt for musikkvitenskap, Oslo): Norsk musikkarv

Gunnar Ternhag (Institutionen för musik- och teatervitenskap, Stockholm): Levande Musikarv

Timo Virtanen (Nationalbiblioteket, Helsinki): On the Sources of Jean Sibelius Complete Works

Bjarte Engeset (Institutt for musikkvitenskap, Oslo): Analyse av notasjonsstil som metode i musikkedisjon – eksemplet Svendsen

Morten Christophersen og Thomas Erma Møller (Institutt for musikkvitenskap, Oslo): Skisser som kilder i musikkedisjon – eksemplene Svendsen og Valen

Dokumentasjonsnettverket for norsk musikkarv, presentasjoner

Erling Sandmo (Institutt for arkeologi, konservering og historie, Oslo): Hva er kontekst? Historiske perspektiver på partituret og dets omgivelser

Ståle Dingstad (Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Oslo): Ibsens svigermor – én fotnote, to brevutgaver og tre kilder til ettertanke

Jørgen Langdalen (Nasjonalbiblioteket, Oslo): Kildenes status i digital musikkedisjon

 

Musikkarvkonferansen arrangeres av Norsk musikkarv.

 

Ansvarlig for årets konferanse var Griegakademiet, Institutt for musikkvitenskap (Oslo) og Nasjonalbiblioteket.

 

Publisert 11. jan. 2013 12:40 - Sist endret 9. jan. 2015 11:10