MerMEID til Bergen

Den nyeste versjonen av MerMEId er nå (våren 2017) plassert på en server ved Universitetsbiblioteket i Bergen, og driftes derifra. Flere nye verkkataloger er nå under arbeid, og ulike publiseringsmetoder er under utvikling, i dette nye samarbeidet mellom Norsk musikkarv og Universitetsbiblioteket i Bergen.

Publisert 19. mai 2017 22:52 - Sist endret 19. mai 2017 22:52