Nytt nettverk for nordiske edisjonsmiljøer

Våren 2013 ble det opprettet et nettverk for nordiske edisjonsmiljøer, som framover skal ha tett kontakt og blant annet ha et felles årlig seminar.

Nettverket har det engelske navnet Nordic Musical Heritage Network og skal fungere som en arena for erfaringsutveksling og kvalitetssikring for de involverte prosjektene.

I tillegg skal nettverket brukes for å hente inn ekstern finansiering, fortrinnsvis gjennom Norforsk, Norplus og EU-systemet. Norsk musikkarv skal være vertskap for seminaret i Oslo våren 2014. Temaet for dette seminaret vil være kollektiv kvalitetssikring og mulige felles retningslinjer for edisjonarbeid. En arbeidsgruppe er i gang med forberedelsen av dette seminaret.

Av Arve T. Thorsen
Publisert 16. juli 2013 12:54 - Sist endret 9. jan. 2015 11:06