Nytt edisjonsprosjekt: Johan Daniel Berlin

Eit heilt nytt edisjonsprosjekt kring musikken til Johan Daniel Berlin er starta opp våren 2015. Halvor Hosar er ansvarleg for dette prosjektet. Han er no i gang med kjeldegransking og editering av alle verk Berlin har komponsert som vi i dag har kjelder til.

Portrett av J. D. Berlin (Biletet er Det kongelige Norske Vitenskapelige Selskap sin eigedom. Foto: Ringve Musikkmuseum)

Publisert 2. mai 2015 12:42 - Sist endret 2. mai 2015 13:08