Musikkarvkonferansen 2013

Musikkarvkonferansen 2013 avholdes i Trondheim (Suhm-huset), med NTNU som lokal arrangør. Også i år går konferansen over to dager. Første dag vier vi til en oppdatering på det som skjer innenfor rammene av Norsk musikkarv samt en presentasjon av våre ferskeste doktorgradsstipendiater. Andre dag blir en temadag, med fokus på norsk musikkteater.

                                                                        PROGRAM

 

Onsdag 27. november

 

12.00:  Lunsj

 

12.30:  Norsk musikkarv - en årsberetning v/Ståle Wikshåland

 

13.15: Kritisk musikkedisjon - kunst og håndverk v/Thomas Erna Møller (IMV/UiO)

 

14.15: Irgens-Jensen - et studie av skisser og manuskript til den store klaverkvintetten v/Lars-Thomas Holm (NMH)

 

15.00: Boklanseringer

1. Døren høy og porten vid. Salmetoner i norske salme- og koralbøker fra reformasjonen ti forslag til ny salmebok 2013 (Akademika forlag) v/forfatter Irene Bergheim

2. "East of Noise" Eivind Groven - composer, ethnomusicologist, researcher (Akademika forlag) v/redaktørene Ingrid Loe Dalaker og Anne Jorunn Kydland

Musikk av Groven v/Sunniva Unsgård (sang) og Hanna Holm (klaver)

 

19.00: Middag for alle deltakere

 

 

Torsdag 28. november - temadag:

Norsk musikkteaterhistorie i et nordisk perspektiv

09.30: morgenkaffe

 

10.15: Norsk opera og programmusikk etter Grieg v/Erling Guldbrandsen (IMV/UiO)

 

11.15: Presentasjon av nytt prosjekt ved NTNU v/Randi Selvik og Cecilie Stensrud (NTNU)

 

12.00: Lunsj

 

13.15: Don Juan i København og Europa i første halvdel av 1800-tallet: Dramatisk interpretation, sceniske idealer og historisk opførelsespraksis v/Magnus Tessing-Schneider (Stockholms universitet)

14.15: "Musik til Skuespil" to metodiske udfordringer og nogle observationer i anledning af et tidligt dansk manuskript med skuespilmusik v/ Jens Hesselager (Københavns universitet)

15.00: Avslutning

Arrangementssted: Suhm-huset

Påmelding skjer innen den 20. november her

 

Publisert 17. juli 2013 13:54 - Sist endret 13. nov. 2013 17:22