Utøveren og kildene — Musikkarvkonferansen 2015

Tradisjonen tro avholder Norsk musikkarv sin årlige konferanse i desember. Vi retter denne gangen oppmerksomheten mot utøverne. Vi spør hvordan utøverens praksis formes av notenes beskaffenhet, og ikke minst omvendt: hvordan utøveren og framføringspraksis kan være en ressurs i framstillingen av nye noteutgaver.

PROGRAM:

FIRST DAY, THURSDAY 10th of December (english and norsk) 10:00-16:35

10:00    Welcome (Rektor Peter Tornquist, Norges Musikkhøgskole)
10:05    Bjarte Engeset: The performer and the sources (Utøveren og kildene) (Short introduction to the conference)
10:20    Per Dahl: Ad fontes: Om vinkøer og manuskripter (Ad fontes; Queuing for wine and manuscripts)
10:35    KEY NOTE: Darla M. Crispin: Composer-Editor-Performer - a Holy Trinity or an uneasy ménage-à-trois?: case studies from the keyboard works of Arnold Schoenberg. (45 minutes + 10 minutes questions/discussion)
11:30    INTERMISSION (15 min)
11:45    Sigrid Egtvedt: Fri meg fra min samtid – om å la kildene få tale 
12:15    Halvor Hosar: The New Johann Baptist Wanhal Catalogue 
12:45    Questions/discussion
12:50    LUNCH (60 min)
13:50    Morten Christophersen: The Performer and Composers’ Sketches: How can performers knowledge of musical sketches enrich their interpretation of the work?
14:20    Arnulf Mattes: 'Tempo at Issue in Critical Edition: On Tempo Markings in the Music of Beethoven, Grieg, and Valen'
14:50    Questions/discussion
15:00    INTERMISSION (20 min)
15:20    Anne-Lise Sollied Allemano: About the editorial project in Tromsø based on the opera «Fiskeren» by Hjalmar Borgstrøm: Including a vocal performance. 
15:35    Mona Julsrud: Vocal treatises as pedagogical tools (20 min + 5 min  questions/discussion)
16:05    Audun Sannes Jonassen: Editorial and philological problems regarding the first movement of Eyvind Alnæs' first symphony (25 min + 5 min  questions/discussion)
16:35    «FINE»  

SECOND  DAY, FRIDAY 11th of December (english) 9:00-16:00
09:00    Morten Carlsen, Are Sandbakken, Kristin Fossheim (Performance of material beeing recorded for CD. Performance practice project).
09:15    KEY NOTE: Clive Brown: From notation to performance: the editor as mediator. (45 minutes + 10 minutes questions/discussion) 
10:10    INTERMISSION  (15 min)
10:25    Liv Glaser: Grieg going baroque ‐ Interpreting the Holberg‐suite in a perspective of baroque/classical performance practice 
10:55    Questions/discussion
11:00    Peter Hauge: Authorship and authenticity: problems regarding editing eighteenth century performance material in the archives of Moravian Society.
11:35    SHORT INTERMISSION (5 min)
11:40    Steinar Granmo Nilsen: The Historical Horn - sources for it's performance practice 
12:05    Questions/discussion
12:15    LUNCH (60 min)
13:15    Jan Gunnar Sørbø: "Hans von Bülow's editions ‐ how performance is scripted into the work" 
13:55    Thomas Erma Møller: Conductor’s Markings in Composer’s Manuscripts: Contamination or Contribution?
14:25    Jørgen Langdalen: Norwegian Musical Heritage – the future 
14:40    Questions/discussion
14:50    INTERMISSION  (15 min)
15:05    PANEL DISCUSSION (Darla M. Crispin, Clive Brown, Peter Hauge, Hans Knut Sveen, Einar Røttingen) Moderator: Bjarte Engeset
15:55    Summary/final remarks
16:00    “FINE”

Utøvere som framfører notert musikk fra tidligere epoker, tilegner seg en særlig innsikt i notasjonens særegenheter. Det gjelder ikke bare i forbindelse med eldre trykte utgaver men også i arbeid med håndskrifter. All musikknotasjon har en tidskjerne. I moderne utgaver er notebildet i større eller mindre grad standardisert etter vår tids normer, men gode utgaver bevarer mange tidstypiske trekk som kan fortelle om fortidens framføringspraksis. I arbeidet med kritiske historiske musikkutgaver vil en editor ikke bare søke å gi utøverne tilstrekkelige anvisninger for framføring men også formidle – gjennom utformingen av notebildet og tilhørende kritiske kommentarer samt ledsagende vitenskapelige tekster – en dypere forståelse av verket og dets kontekst.

Utøverne stiller på sin side med ekspertise og erfaringer som er uunnværlig i historisk musikkedisjon, og noen av dem er framragende musikkeditorer. I arbeidet med historiske musikkutgaver er det viktig å utnytte utøverkompetansen…

 

Hold av 10. og 11. desember til Musikkarvkonferansen 2015!


LINK TIL PÅMELDING: MELD DEG PÅ HER!

Publisert 28. juni 2015 14:33 - Sist endret 22. okt. 2015 15:45