The Art of Music Edition - nordisk forskerseminar i Paris

I samarbeid med Norges musikkhøgskole og Institutt for musikkvitenskap (UiO) arrangererer Norsk musikkarv et seminar om musikkedisjon i Paris 13.-15. oktober.

Seminaret vil finne sted ved Senter for fransk-norsk forskningssamarbeid innen samfunnsvitenskap og humaniora i Paris og arrangeres i samarbeid med den nyopprettede felles forskerskolen i musikk for Norges musikkhøgskole og Institutt for musikkvitenskap (UiO)

Seminaret vil være todelt, en del med foredrag ved erfarne seniorer innenfor feltet musikkedisjon og en del hvor særlig rekrutter innenfor feltet (ph.d.-stipendiater m.fl.) får lagt fram og kommentert egne bidrag i plenum. Seminarspråket vil være engelsk.

 

                                                              PROGRAMME

 

Sunday 13. october:

20.00:  welcoming dinner at restaurant La Rotonde (105, Bd. Montparnasse) for all participants

 

Monday 14. October:

09.00-13.00:

Keynote speakers

 

Twenty years of Music Editing: from practice to Theory

Peter Hauge, seniorforsker tilknyttet Dansk senter for musikkedisjon (DCM)

Redressing the Balance between text and performance in 19th century music

Clive Brown, professor University of Leeds

 

13.00: Lunch

 

14-17.00:

Papers and discussions

 

14:00:     Jørgen Langdalen: The Johan Svendsen Edition

15.00:     Barbara Cippolone: The critical (?) edition of Johan Simon Mayr's Elisa

 

19.30: reception at Center director Bjarne Rogan's recidence, (14, Avenue des Gobelins)

20.30: dinner at le Refuge du passé (32, rue du Fer à Moulin)

 

Tuesday 15. October:

11.00-17.00

Papers and discussions

 

11.00: Thomas Erma Møller: Why editing is (not) like plumbing

12.00: Arnulf Mattes: Composer's intentions and performer's actions: on the editing of Fartein Valen's sketches

 

13.00: Lunch

 

14:00: Sigrid Egtvedt: Thoughts on instructive performance editions for printed music between 1800-1840

15:00: Bjørn Morten Christophersen

16:00: Audun Jonassen: Aspects of constructing a Geirr Tveitt catalogue

 

For mer informasjon, kontakt Arve T. Thorsen, adm koordinator for Norsk musikkarv: a.t.thorsen@imv.uio.no

Publisert 31. juli 2013 12:57 - Sist endret 7. okt. 2013 17:22