Ludvig Irgens-Jensen (1894–1969)

Dette stipendiatprosjektet skal fremstille kritisk-vitenskapelige utgaver til praktisk bruk av Irgens-Jensens Klaverkvintett (1926), Canto d'omaggio (1950) og Symfoni i d-moll (1941).

Gjennom arbeidet med disse verkene skal prosjektet utvikle edisjonsteknisk kompetanse og typografiske prinsipp spesielt knyttet til Irgens-Jensens musikk. Dette vil gi et teoretisk og metodisk (musikkfilologisk) grunnlag for framtidig vitenskapelig editering av verker av Irgens-Jensen. Forhåpentligvis vil dette i sin tur kunne bidra til at Irgens-Jensens verker blir mer tilgjengelige for framføring. Det vitenskapelige arbeidet vil, ved siden av editeringen, resultere i en vitenskapelig fagartikkel. Fagartikkelen vil bl.a. se nærmere på Irgens-Jensens notasjonsstil og komposisjonsprosessene hans slik disse avdekkes i kildene.

Publisert 22. juni 2014 18:26 - Sist endret 13. mars 2016 13:03