Biografi

Ludvig Irgens-Jensen ble født i Kristiania 13. april 1894 og døde 11.april 1969 på Sicilia. Han var en av Norges mest fremtredende komponister på 1900-tallet og kombinerte på en unik måte det nyskapende med det tradisjonsbevarende.

Irgens-Jensen studerte filologi ved Universitetet i Oslo og tok samtidig klaverundervisning hos bl.a. Nils Larsen. Utover klaverundervisningen foretok han grundige musikkstudier av partiturer og musikkteoretiske emner på egen hånd, men studerte aldri komposisjon ved et konservatorium eller med en fast komposisjonslærer. Allikevel står Ludvig Irgens-Jensen i dag fram som en av de virkelig store norske komponister fra forrige århundre. Ved siden av påvirkning fra nasjonale musikalske idéer beskrives Irgens-Jensen som en komponist med fokus på en streng logisk-dynamisk og velproporsjonert form, på de musikalske elementenes egenverdi og som en meget dyktig orkestrator. Med lengre studie- og arbeidsopphold både i Danmark, Tyskland og Frankrike tok han inn sterke impulser fra både tysk og fransk kultur. Irgens-Jensen omtales i Arvid Vollsnes' arbeider som en av hovedrepresentantene i Norge for de internasjonale modernistiske impulsene i mellomkrigstiden. Denne modernismen var først og fremst manifestert i en orientering mot de europeiske idealene og vekk fra den sterke nasjonale arven etter Grieg. Irgens-Jensen bidro sterkt til å innføre polyfoni både som formende og ekspressivt middel i norsk musikk i mellomkrigstiden.

Hans mest kjente orkesterverk Passacaglia ble tildelt 2. pris i den skandinaviske seksjonen av den internasjonale Schubert-konkurransen i 1928 og fikk en umiddelbar suksess, med en rekke oppførelser i Europa og USA. Irgens-Jensens beskjedenhet holdt ham tilbake fra en bredere internasjonal lansering, dette til tross for henvendelser fra flere store internasjonale musikkforlag. Først i 1935 undertegnet han en forlagskontrakt, og da med Norsk Musikkforlag.

Publisert 22. juni 2014 18:39 - Sist endret 9. jan. 2015 12:33