Utgaver - Johan Svendsens verker

Følgende hefter er per dato utgitt:

NMA-JS-I/1   SYMFONI NR. 1 I D-DUR, OP. 4 | SYMPHONY NO. 1 IN DMAJOR, OP. 4 (PUBLISERT)

 

I/4a SIGURD SLEMBE, OP. 8 | SIGURD SLEMBE, OP. 8 (PUBLISERT)

 

I/4b KARNEVAL I PARIS, OP. 9 | CARNIVAL IN PARIS, OP. 9 (PUBLISERES 2019)

 

I/4d ZORAHAYDA, OP. 11 | ZORAHAYDA, OP. 11  (PUBLISERT)                                     

 

I/5a FESTPOLONESE. OP. 12 | FESTIVAL POLONAISE, OP. 12 (PUBLISERT)

 

I/5c NORSK KUNSTNERKARNEVAL, OP. 14 | NORWEGIAN ARTIST’S CARNIVAL, OP. 14 (PUBLISERT)

 

I/6b NORSK SPRINGDANS | NORWEGIAN FOLK DANCE (PUBLISERT)

 

I/6d ANDANTE FUNÈBRE | ANDANTE FUNÈBRE (PUBLISERT)

 

I/6e PRÉLUDE | PRÉLUDE (PUBLISERT)

 

I/11b PERSISK DANS (LA BRISE AV CAMILLE SAINT-SÄENS) | PERSISK DANS (LA BRISE BY CAMILLE SAINT-SÄENS)   (PUBLISERT)

 

I/11d SØRGEMARSJ AV J.P.E. HARTMANN | SØRGEMARSJ BY J.P.E. HARTMANN (PUBLISERT)

 

II/1b FIOLINKONSERT I A-DUR, OP. 6 | VIOLIN CONCERTO IN A MAJOR, OP. 6 (PUBLISERT)

 

II/1d SÆTERJENTENS SØNDAG AV OLE BULL (VERSJON FOR FIOLIN OG STRYKEORKESTER) | THE HERD-GIRL’S SUNDAY BY OLE BULL (VERSION FOR VIOLIN AND STRING ORCHESTRA) (PUBLISERT)

 

NMA-JS-II/2 CELLOKONSERT I D-DUR, OP. 7 | CELLO CONCERTO IN D MAJOR, OP. 7 (PUBLISERT)

 

NMA-JS-III/1 ORIGINALVERKER FOR STRYKEORKESTER  | ORIGINAL WORKS FOR STRING ORCHESTRA (PUBLISERT)

Andantino quasi allegretto | Andantino quasi allegretto

I Fjol gjætt’e Gjeitinn | Last Year I was Tending the Goats

To islandske melodier | Two Icelandic Melodies

To svenske folkemelodier | Two Swedish Folk Melodies

 

NMA-JS-III/2 ARRANGEMENTER FOR STRYKEORKESTER | ARRANGEMENTS FOR STRING ORCHESTRA (PUBLISERT)

Abendlied av Robert Schumann | Abendlied by Robert Schumann

Träumerei av Robert Schumann | Träumerei by Robert Schumann

Sæterjentens Søndag av Ole Bull (Versjon for strykeorkester) | The Herd‐Girl's Sunday by

Ole Bull (Version for String Orchestra)

 

IV/1a     STRYKEKVARTETT I A-MOLL, OP. 1 | STRING QUARTET IN A MINOR, OP. 1 (PUBLISERT)

 

IV/1b     STRYKEOKTETT I A-DUR, OP. 3 | STRING OCTET IN A MAJOR, OP. 3 (PUBLISERT)

 

IV/1c STRYKEVINTETT I C-DUR, OP. 5 | STRING QUINTET IN C MAJOR, OP. 5 (PUBLISERT)

 

 --

KLAVERUTTOG | PIANO SCORES

 

NMA-JS-II/1b-KL (PUBLISERT)

Fiolinkonsert i A-dur, opus 6

 

NMA-JS-II/1c-KL (PUBLISERT)

Cellokonsert i D-dur, opus 7

 

Publisert 2. juni 2014 11:46 - Sist endret 24. mars 2019 00:02