Preliminære utgaver - Johan Svendsens verker

For bruk av preliminære utgaver, ta kontakt med Bjarte Engeset

I/1   SYMFONI NR. 1 I D-DUR, OPUS 4 (NYTT per mars 2016: Denne er nå tilgjengelig i endelig utgave fra Norsk Musikforlag A/S)

I/4   TIDLIGE DANSER OG MARSJER I   

Klingenberg-Salon-Polka

I/8a   ROMEO OG JULIE, OPUS 18                                                                    

I/8d   ANDANTE FUNÈBRE

I/9a   FRANZ LISZT: TO UNGARSKE RAPSODIER, ORKESTRERT AV JOHAN SVENDSEN

Franz Liszt: Ungarsk rapsodi nr. 2, orkestrert av Johan Svendsen

II/1b   FIOLINKONSERT I A-DUR, OPUS 6

II/2   CELLOKONSERT I D-DUR, OPUS 7

IV/1b   STRYKEOKTETT I A-DUR, OPUS 3 (inkl. versjon for strykeorkester)

IV/2c  DIVERSE KAMMERMUSIKKVERKER 

Andante funèbre (versjon for fiolin, cello og orgel)

V/1a   VERKER FOR TOHENDIG KLAVER 

Andante funèbre (versjon for tohendig klaver)

 

Publisert 2. juni 2014 11:46 - Sist endret 13. mars 2016 12:55