Johan Svendsens Verker

Johan Svendsen (1840–1911) er en av våre viktigste 1800-tallskomponister. Han inntar en sentral plass i norsk og nordisk musikkhistorie, ikke minst på orkestermusikkens område. Likevel har notematerialet vært vanskelig tilgjengelig. Eldre noteutgaver er ofte mangelfulle, mange er utgått fra forlaget, eller forlaget er nedlagt. Mange verker er aldri utgitt og foreligger bare i manuskript. En ny, samlet utgave av Johan Svendsens musikk har derfor vært etterspurt i lang tid. Den nye noteutgaven, som springer ut fra prosjektet Johan Svendsens Verker, skal imøtekomme dette ønsket.

Arbeidet med utgaven har avdekket mange nye kilder til Svendsens musikk. I arkivene har det dukket opp manuskripter til verker vi trodde var tapt, og verker vi ikke visste eksisterte. Mange nye biografiske dokumenter har også kommet for en dag. Resultatet er et mye rikere bilde av Svendsens liv og verk og også et rikere bilde av musikklivet på Svendsens tid.

Den nye samleutgaven gir ikke bare nye framføringsmuligheter for verker vi kjenner, men også anledning til å bli kjent med musikk som aldri ble utgitt og ikke har vært spilt på mer enn hundre år. Det gjelder for eksempel mange av Svendsens ungdomsverker, danser og marsjer for orkester, skrevet for underholdningslivet i Christiania på 1850- og 1860-tallet. Det gjelder også Svendsens mesterlige orkestreringer av verker fra den romantiske tradisjonen.

Norsk Musikforlag og Norsk musikkarv har inngått en samarbeidsavtale om utgivlesen.

Johan Svendsen: Symfoni Nr. 1 i D-dur, Op. 3, II. Andante (utdrag)

Deltakere

Prosjektleder

Dirigent Bjarte Engeset, UiO

For spørsmål om bruk av de preliminære Johan Svendsen-utgavene, ta kontakt med Bjarte Engeset MAIL