Bibliografi - Johan Svendsen

Benestad, F. (1976). "Johan Svendsens violinkonsert i A-dur op. 6 : en kritisk studie med en innledning om hovedpunktene i violinkonsertens historiske utvikling til 1870." Studia Musicologica Norvegica 1976(2): 137.

Benestad, F. and D. Schjelderup-Ebbe (1990). Johan Svendsen : mennesket og kunstneren. [Oslo], Aschehoug.

Benestad, F. and D. Schjelderup-Ebbe (1995). Johan Svendsen: the man, the maestro, the music. Columbus, Ohio, Peer Gynt Press.

Caron, J.-L. (1996). Johan Svendsen (1840-1911). [Brou], Association française Carl Nielsen.

Christophersen, M. (2011). Johan Svendsens lost or unfinished symphony. Elaborating sketches for performance. Studia Musicologica Norvegica no.01; 2011.

Due, A. (1948). Femten musikerskjebner: populære skildringer av kjente komponisters liv. Oslo, Tanum.

Eckhoff, Ø. (1969). Noen særdrag ved Johan Svendsens instrumentalstil. Festskrift til Olav Gurvin, 1893–1968. F. B. o. P. Krømer. Drammen; Oslo, Lyche: S. 56-72, mus.

Eckhoff, Ø. (1976). "Johan Svendsens symfoni nr 1 i D-dur : et tidlig vitnesbyrd om vesentlige trekk ved hans egenart som komponist." Studia Musicologica Norvegica 1976(2): 138.

Engeset, B. (2011). Johan Svendsen (1840-1911) - Nytt liv til eit musikalsk livsverk. Studia Musicologica Norvegica.01; 2011.

Eriksen, A. Ø. (1999). Johan Svendsens harmonikk. Studia Musicologica Norvegica. Oslo, Universitetsforlaget. 25(1999): s. 257-272.

Eriksen, A. Ø. (2012). Fra Johan Svendsens norske til Hugo Alfvéns svenske rapsodier: gjennomgripende påvirkning eller sporadiske likhetstrekk? [Möklinta], Gidlund: S. 65-89 : mus.

Gandrup, V. (1957). Fem taktstokkens mestre. København, Rosenkilde og Bagger.

Grønvold, A. (1883). Norske musikere: Første Række : Halfdan Kjerulf. Joh. Svendsen. Ole Bull. Edv. Grieg. Kristiania, Aschehoug.

Gurvin, O. "Litt frå Johan Svendsens Dagbok på Islandsferda 1867." Norsk Musikkgransking.

Gurvin, O. (1940). Johan Svendsen: 30. september 1840-30. september 1940. [Oslo], Norsk komponistforening.

Henriques, F. "Johan Svendsen - Et par Mindeord." Gads Danske Magasin(Juli 1911).

Herresthal, H. and D. Pistone (2001). Johan Svendsen : Karneval in Paris. Wilhelmshaven, Florian Noetzel.

Herresthal, H. and L. Reznicek (1994). Rhapsodie norvégienne : norsk musikk i Frankrike på Edvard Griegs tid. [Oslo], Norsk musikforl.

Kortsen, B. (1970). Johan Svendsens cellokonsert op. 7 : en analyse. Bergen, B. Kortsen.

Kydland, A. J. (1999). Programmusikken og Johan Svendsen. Oslo, Universitetsforlaget. 25(1999): s. 273-283.

Lange, K. (1981). Halvdan Kjerulf, Johan Svendsen, David Monrad Johansen. 27 artiklar om musiklandet Norge. Stockholm, Musikrevy: S. 86-88.

Nielsen, C. (1908). "Tale til Johan Svendsen ved "Dansk Tonekunstnerforenings" Fest efter Jubilæumskoncerten den 12. November 1907." Tilskueren.

Schjelderup-Ebbe, D. (1992). "Johan Svendsen's early development in the light of his teacher Carl Arnold's influence." Studia Musicologica Norvegica 18: 49.

Seligmann, H. (1908). "Johan Svendsen." Det ny Aarhundrede 10. Hefte.

Simpson, E. E. (1901). An American farm, some musical history, and a visit to Johan Svendsen. Chicago.

Stolpe, S. (1976). "Johan Svendsens norske rapsodier, op. 17, 19, 21 og 22." Studia Musicologica Norvegica 1976(2): 139.

Sævik, R. (1963). Johan Svendsen: Symfoni nr. 2 i B-dur op. 15: (en analyse av verket). Oslo.

Wieth-Knudsen, K. A. (1908). Johan Svendsen som komponist. [København].

Winterhjelm, K. (1875). Af Kristiania teaterliv i den seneste tid. Kristiania, Cappelen.

 

Publisert 31. mai 2014 00:01 - Sist endret 6. juni 2014 13:18