Brev fra Johan Svendsen

Det finnes en stor samling brev fra Johan Svendsen i Nasjonalbibliotekets Håndskriftsamling. Lignende samlinger med Svendsenbrev er oppbevart ved Det Kongelige Bibliotek og ved Musikmuseet i København.

Brev fra Johan Svendsen til følgende mottakere:

Andersen, Sofus (18591923)

Bayer, ”Assistent i ”Bikuben”

Bendix, Fritz (18471914)

Bjørnson, Bjørn (1859–1942)

Bjørnson, Bjørnstjerne (1832–1910)

Borchsenius, Otto (18441925)

Bull, Jacob Breda (18531930)

Børresen, Hakon (1876–1954)

Dagbladet

Det Kongelige Theater

Die Internationale Ausstellung (Wien)

Due, Frederik Georg Knut (18331906)

Elling, Catharinus (1858–1942)

Enna, August (1859–1939)

Falck-Ytter, Oluf Vilhelm (18321914)

Gade, Niels W, (1817–90)

Geisler, Chr. (18691951)

Grieg, Edvard (1843–1907)

Grønneberg, Julius Fredrik

Grønvold, Aimar (18461926)

Gulbrandsen, Axel (18481923)

Gutmann, Albert J. (18521915)

Hals, Karl (18221898)

Hansen, Alma Robert

Hartmann, Emil (18361898) (eller Johan?)

Henriques, Fini (18671940)

Henriques, Martin Robert

Henriques, Robert (18581914)

Hetsch, Gustav Friedrich (17881864)

Hindenburg, Georg Theodor (18361919)

Hirschsprung Emma

Holter, Iver (1850–1941)

Horneman, Christian Frederik Emil (18401906)

Høistærede Hr. Redaktør

Ipsen, O R Sagfører

Jespersen, Waldemar

Krohn, Pietro Købke (18401905)

Neovius (f. Hammerich), Thyra (18461921)

Neovius, Edvard Rudolf (18511917)

Neovius, Saima (1882–?)

Neruda, Franz (1843–1915)

NN

Oscar II (18291907)

Peterssen, (Hjalmar) Eilif Emmanuel (18521928)

Politiken

Ravnkilde, Niels (18231890)

Schiøtt, Julius Frederik (18561910)

Schjelderup, Gerhard Rosenkrone (1859–1933)

Selmer, Johan (1844–1910)

Sibbern, Georg Christian (1816–1901)

Skram Amalie (18461905)

Svendsen (Johnsen), Alberthine (Thina)

Svendsen, Anton

Svendsen (f. Levett), Bergljot (Sarah <Sally>), (18431911?)

Svendsen, Johan Gulbrand (1817–1900)

Svendsen, Johan (Sønnen)

Svendsen (f. Haase), Julie(tte) Vilhelmine (1866–1952)

Svendsen, Pernille Marie

Svendsen, Sigrid Johan

Warmuth, Carl d.y. (1844–95)

Wilhelm Hansen, Alfred (1854–1923)

Winge, Per (1858–1935)

Winge, Peter Emanuel (18181902)

Winterhjelm, Kristian Anastas (1843–1915)

Publisert 2. juni 2014 10:27 - Sist endret 12. okt. 2014 10:43