Publikasjoner

Kritiske edisjoner og verkkatalog:

 • Møller, Thomas E.: Fartein Valen, 'Ave Maria for sopran og orkester op. 4'. Kritisk-vitenskapelig edisjon (preliminary edition). Norsk musikkarv/Norsk musikkforlag, 2016.

 • Mattes, Arnulf: Fartein Valen, 'Sonate for fiolin og piano, op. 3'. Kritisk-vitenskapelig edisjon (preliminary edition). Norsk musikkarv/Norsk musikkforlag, forthcoming 2016.

 • Bue, Margrethe, Engeset, Bjarte, Mattes, Arnulf og Møller, Thomas E. (eds.): 'Fartein Valens verker - Kritisk-vitenskapelig verkkatalog', i samarbeid med Nasjonalbiblioteket, forthcoming 2016.

Publikasjoner og presentasjoner:

 • Kvalbein, Astrid: 'Frå "den sorte gryte" og ut i verda: Fartein Valen og Pauline Hall i ISCM', in: Studia Musicologica Norvegica 42 (2016), s. 27–51.

 • Kvalbein, Astrid: 'Fartein Valen (1887-1952) - a Universalist from Valevåg', fagfellevurdert foredrag, Music as Art, Artefact, and Fact, International Musicological Society Confererence 2016, Stavanger, 1. - 6. juli 2016.

 • Mattes, Arnulf: 'The Sources of Fartein Valen's Aesthetic Theology', fagfellevurdert foredrag, Music as Art, Artefact, and Fact, International Musicological Society Confererence 2016, Stavanger, 1. - 6. juli 2016.

 • Kvalbein, Astrid: 'Escaping “the black cauldron”: Fartein Valen and Pauline Hall in the ISCM', fagfellevurdert foredrag, Fourth Sibelius Academy Symposium on Music History, Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki, Finland, ​1.- 3. juni 2016

 • Mattes, Arnulf: 'Fra klisjé til motiv: Om "inderlighet" i Fartein Valens vokalmusikk', foredrag, Fartein Valen Festivalen 2016, Valenheimen, Valevåg, 15. april 2016

 • Kvalbein, Astrid: 'A Cosmopolitan Alliance: Fartein Valen, Pauline Hall, and the ISCM', foredrag, Fartein Valen Research Seminar, The National Library of Norway, Oslo, 13. november 2015

 • Møller, Thomas E.: 'Fartein Valen's "Le Cimeitère marin" for Orchestra, Op.20. Sources. Structure, Surface.', foredrag, Fartein Valen Research Seminar, The National Library of Norway, Oslo, 13. november 2015

 • Mattes, Arnulf: 'German Depth and Nordic Inwardness? Om Fartein Valen's Musical Poetics', foredrag, Fartein Valen Research Seminar, The National Library of Norway, Oslo, 13. november 2015

 • Kvalbein, Astrid: 'Isolated Modernist - Romantic Cosmopolite', fagfellevurdert foredrag, Music and the Nordic Breakthrough: Sibelius/Nielsen/Glazunov 2015, University of Oxford, 31. august - 2. september 2015

 • Mattes, Arnulf: 'Norwegian Modernism Revisited: On Sonata Form and Stylistic Emancipation in Fartein Valen’s music', fagfellevurdert foredrag, 17th Nordic Musicological Congress, Aalborg University, 11. - 14. august 2015

 • Astrid Kvalbein (sang) og Sanae Yoshida (klaver): 'Sanselighet og religiøs mystikk: å synge Valens poesi - Valen: Goethe-lieder op. 6 - Webern: Vier Lieder, op. 12', foredrag og konsert, Fartein Valen Festivalen 2015, Valenheimen, Valevåg, 17. april 2015 

 • Mattes, Arnulf: 'Paris 1928: En "meget interessant konsert". Om Valens møte med den andre wienerskolens framføringstradisjon', foredrag, Fartein Valen Festivalen 2015, Valenheimen, Valevåg, 17. april 2015

 • Mattes, Arnulf: 'Schönberg - Berg - Valen: Tre ulike tilnærminger til fiolinkonserten som modernistisk sjanger'. Gjesteforelesning i musikkhistoriekurset MUS1441, Institutt for musikkvitenskap, Oslo, 30. oktober 2014

 • Mattes, Arnulf: 'Fartein Valen (1887-1952) - kort biografi', publisert juni 2014 <http://www.musikkarven.no/komponister/valen/biografi/>

 • Mattes, Arnulf: 'Konstruktive misforståelser. Om Beethoven i Valens fiolinsonate op. 3', foredrag, Haugesund billedgalleri, Valen festivalen 2014, 25. april 2014

 • Møller, Thomas E.; 'Fra Wagners ånd til Valens hånd. Om kildene til Fartein Valens Ave Maria op. 4', foredrag, Haugesund billedgalleri, Valen festivalen 2014, 25. april 2014

 • Mattes, Arnulf: 'Verdenskrigen og modernismen i musikken. Schönberg og Valen', invitert foredrag, Fritt Ord arrangementserie 2014 'The war to end all wars. Tilbakeblikk på første verdenskrig.', Litteraturhuset, Oslo, 8. -  9. februar 2014 

 • Møller, Thomas E.: 'Om hvorfor noteeditøren (ikke) er rørlegger. Kunsten å editere Fartein Valens Ave Maria', fagfellevurdert foredrag, Musikkarvkonferansen, Trondheim, 27. - 28. november 2013

 • Møller, Thomas E.: 'Traces of Tristan in Fartein Valen's Ave Maria op. 4', fagfellevurdert foredrag, Richard Wagner and the North, Sibelius-akademiet, Helsinki, 8. - 9. november 2013

 • Mattes, Arnulf: '​Notasjon og praksis: om hva som ikke står i partituret', foredrag og huskonsert ved Institutt for musikkvitenskap, UiO, ​23. oktober 2013

 • Mattes, Arnulf: 'Composer's Intentions and Performer's Actions: On Sketches and Annotations in Fartein Valen's Violin Sonata Op. 3', invitert foredrag, The Art of Edition - Nordisk forskerseminar (Music Edition in Nordic Countries), Centre franco-norvégien en sciences sociales et humaines, Paris, 14. - 15. oktober 2013

 • Møller, Thomas E.: 'Valen's musical heritage - towards a modern edition of Fartein Valen's modernist musical works', invitert foredrag, Dansk Center for musikudgivelse, Det Kongelige Bibliotek København, 24. - 25. april 2013

 • Mattes, Arnulf: 'From Breakthrough to Consolidation: A Study in Fartein Valen's Stylistic Development', invitert foredrag, Dansk Center for musikudgivelse, Det Kongelige Bibliotek København, 24. - 25. april 2013

 • Mattes, Arnulf og Møller, Thomas E.: 'Noter 2.0. Om gjenopplivelsen av den norske musikkarven', populærvitenskapel. foredrag, Åpen dag Institutt for musikkvitenskap, UiO, 14. mars 2013

 • Mattes, Arnulf: 'Brytninger', Cover text/essay, CD ‘Brytninger' med korverk av Fartein Valen, Olivier Messiaen, Anton Webern og Alban Berg, Det Norske Solistkor, BIS-records 2012.  

Publisert 6. juni 2014 09:16 - Sist endret 19. jan. 2017 15:49